Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stołówka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,00 zł

 
Zapisy na obiady odbywają się od 01.09.2021 do 08.09.2021r  po wypełnieniu karty zgłoszenia.
Uczniowie, którzy nie dostarczą do świetlicy wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia na obiady nie będą mogli korzystać z obiadów.
 
Kartę zapisu na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości karty można pobrać od wychowawców klasy bądź w świetlicy szkolnej.
Obiady wydawane będą od 13 września 2021r.
Obiady będą wydawane wg harmonogramu wydawania posiłków.
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa
         Numer konta 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001
 
Prosimy o terminowe wpłaty za obiady na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca.
 
Kwotę należności za obiady ustala się jako iloczyn dni żywieniowych i kwoty należności za jeden obiad.                                                                                                                                       
Prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty za dany miesiąc.
Kwota za obiady w każdym miesiącu jest inna (w zależności od dni obiadowych). Kwitek dostarczany jest uczniom do 5 – tego dnia każdego miesiąca.
W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odpisu obiadów.
Nie ma możliwości odbioru obiadu  dla dziecka na wynos.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu
 14 x 4,00 zł = 56,00 zł


 
INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚCI I ZWROTACH ZA OBIADY
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc z góry należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego  miesiąca na konto naszej szkoły:
  Getin Noble Bank 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001   
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc opłaty
2. Jednokrotne niedokonanie wpłaty w terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla dziecka.
3. Nieobecność ucznia musi byś zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście do świetlicy lub telefonicznie pod numerem szkoły 44 732 37 31. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
4. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
5. Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
6. Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
7. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec za który zwrotów nie ma.
8.Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na   kwitku do zapłaty.
9.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
 
 
 
 
 

Załączniki artykułu

informacja o zasadach płatności za obiady (doc) 0.02mb, (pobrań: 80)
OBIADY karta zapisu 2021 2022 (doc) 0.03mb, (pobrań: 36)
jadłospis 13.09- 24.09.2219r (doc) 0.04mb, (pobrań: 44)