Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stołówka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Od 17 maja 2021 do odwołania nie będzie obiadów dla uczniów klas IV - VIII    

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i organizację roku szkolnego 2020/2021 zmieniamy w naszej szkole formę obiadów dla uczniów.
Wprowadzamy obiady jednodaniowe:
●   2 x w tygodniu zupa + dodatek
●   3 x w tygodniu drugie danie

 
Obiad jednodaniowy = pełnowartościowy posiłek
 
Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4 zł.

Koszt obiadów w czerwcu 15 x 4,00 zł =60,00 zł


Proszę o wpłacanie dokładnie tej kwoty która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty. Kwitki dostarczane są uczniom do 5 - tego dnia każdego miesiąca.

W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odpisu obiadów.

 
Kartę zapisu na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości karty można pobrać także od wychowawców klasy bądź  w świetlicy szkolnej.
Wypełnione karty należy dostarczyć do wychowawców klasy lub do świetlicy szkolnej do dnia 29.09.2020r. (wtorek).
Obiady mogą spożywać tylko uczniowie zapisani, którzy dostarczyli kartę zapisu.        
 Uczniowie, którzy nie dostarczą do świetlicy wypełnionej karty zgłoszenia na obiady w podanym terminie nie będą mogli korzystać z obiadów.
 
Obiady wydawane będą od 05 października 2020 r. według harmonogramu  wydawania posiłków.

11.15 – 11.30   - kl. I a b
11.15 – 11.30   - kl. III a b c
 
11.35 – 11.55 -   kl. IV a b c
11.35 – 11.55 -   kl. VI a b c
 
12.40 – 12.55 -   kl. V a b
12.40 – 12.55 -   kl. VII a b c d
12.40 – 12.55 –  kl. VIII a b c
 
13.00 – 13.15 -  kl. II a b c

 
Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
 
Przy naliczaniu kwoty za obiady w październiku kierownik świetlicy uwzględni nadpłaty z miesiąca marca 2020 r. dla klas II – VIII.
Kwotę należności za obiady ustala się jako iloczyn dni żywieniowych i kwoty należności za jeden obiad. Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty. Kwitek ten zostanie przekazany uczniom do dnia 6 każdego miesiąca.

INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚCI I ZWROTACH ZA OBIADY
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc z góry należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego  miesiąca na konto naszej szkoły:
  Getin Noble Bank 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001   
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc opłaty
2. Jednokrotne niedokonanie wpłaty w terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla dziecka.
3. Nieobecność ucznia musi byś zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście do świetlicy lub telefonicznie pod numerem szkoły 44 732 37 31. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
4. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
5. Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
6. Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
7. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec za który zwrotów nie ma.
8.Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na   kwitku do zapłaty.
9.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
 
 
 

 

Załączniki artykułu

informacja o zasadach płatności za obiady (doc) 0.02mb, (pobrań: 50)
OBIADY karta 2020 2021 (doc) 0.02mb, (pobrań: 60)
jadłospis 14.06- 25.06. 2021 (doc) 0.02mb, (pobrań: 1)