Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stołówka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 5,00 zł
 
Zapisy na obiady odbywają się od 04.09.2023 do 07.09.2023 r.  po wypełnieniu karty zgłoszenia.

Uczniowie, którzy nie dostarczą do świetlicy wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia na obiady nie będą mogli korzystać z obiadów. Obowiązuje to także uczniów, którzy jedli posiłki w szkole w ubiegłym roku szkolnym.
 
Kartę zapisu na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia wydawania obiadów  to 11 września 2023. Termin ten może ulec przesunięciu.
 
Obiady będą wydawane wg harmonogramu wydawania posiłków.
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa”
         Numer konta 85 1090 2590 0000 0001 5218 5162
 

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca.
 
Kwotę należności za obiady ustala się jako iloczyn dni żywieniowych i kwoty należności za jeden obiad.                                                                                                                                       
Prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty za dany miesiąc.
Kwota za obiady w każdym miesiącu jest inna (w zależności od dni obiadowych). Kwitek dostarczany jest uczniom do 5 – tego dnia każdego miesiąca.
W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odpisu obiadów.
Nie ma możliwości odbioru obiadu  dla dziecka na wynos.
 
 
INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚCI I ZWROTACH ZA OBIADY
1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc z góry należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego  miesiąca wyłącznie na konto naszej szkoły:
 
                        Numer konta 85 1090 2590 0000 0001 5218 5162  
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc opłaty
 
2. Niedokonanie wpłaty w terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla dziecka.
3. Informacje o nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej              do godziny 8.15 danego dnia telefonicznie pod numerem szkoły 44 732 37 31.
W przypadku braku zgłoszenia do godz. 8.15 kwota za obiad nie będzie zwrócona.
4. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
5. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec za który zwrotów nie ma.
6.  Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
7. Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na   kwitku do zapłaty.
8.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
 
 
 
 

Załączniki artykułu

INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚCI ZA OBIADY . (odt) 0.02mb, (pobrań: 74)
OBIADY KARTA ZAPISU 2023 2024 (doc) 0.02mb, (pobrań: 82)
jadłospis 08.04 - 19.04.2024 (doc) 0.02mb, (pobrań: 21)