Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Stołówka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 5,00 zł
 

Zapisy na obiady odbywają się od 01.09.2022 do 07.09.2022r  po wypełnieniu karty zgłoszenia.
Uczniowie, którzy nie dostarczą do świetlicy wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia na obiady nie będą mogli korzystać z obiadów.
 

Kartę zapisu na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości karty można pobrać od wychowawców klasy bądź w świetlicy szkolnej.
Obiady wydawane będą od 12 września 2022r.
Obiady będą wydawane wg harmonogramu wydawania posiłków.
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa”
         Numer konta 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001

 
Prosimy o terminowe wpłaty za obiady na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca.
 

Kwotę należności za obiady ustala się jako iloczyn dni żywieniowych i kwoty należności za jeden obiad.                                                                                                                                       
Prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty za dany miesiąc.
Kwota za obiady w każdym miesiącu jest inna (w zależności od dni obiadowych). Kwitek dostarczany jest uczniom do 5 – tego dnia każdego miesiąca.
W miesiącu czerwcu nie ma możliwości odpisu obiadów.
Nie ma możliwości odbioru obiadu  dla dziecka na wynos.
 
 
 
INFORMACJA O ZASADACH PŁATNOŚCI I ZWROTACH ZA OBIADY

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc z góry należy dokonywać do 15 – tego dnia każdego  miesiąca wyłącznie na konto naszej szkoły:
 
  Getin Noble Bank 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001   
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc opłaty
 
2. Niedokonanie wpłaty w terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem obiadów dla dziecka.
3. Informacje o nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.15 danego dnia telefonicznie pod numerem szkoły 44 732 37 31. W przypadku braku zgłoszenia do godz. 8.15 kwota za obiad nie będzie zwrócona.
4. Odliczenie kwoty za każdy dzień nieobecności następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
5. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec za który zwrotów nie ma.
6.  Nie ma możliwości odbioru obiadu dla dziecka na wynos.
7. Rodzice zobowiązani są wpłacić dokładnie tę kwotę, która jest wyliczona i wpisana na   kwitku do zapłaty.
8.Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy zanim rozpocznie się nowy miesiąc.
 
 
 

Załączniki artykułu

OBIADY karta zapisu 2022 2023 (doc) 0.02mb, (pobrań: 73)
informacja o zasadach płatności za obiady (odt) 0.02mb, (pobrań: 30)
jadłospis 12.09- 23.09.2022r (doc) 0.02mb, (pobrań: 57)