Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Zebrania z Rodzicami (inne niż wymienione powyżej) mogą być organizowane w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły.
 
Konsultacje indywidualne z nauczycielami 2020/2021

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wspomagający konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami ustalają indywidualnie.
UWAGA! W miesiącu, w którym odbywać się będą zebrania z rodzicami nie będzie konsultacji z nauczycielami wg powyższego harmonogramu. Konsultacje indywidualne odbędą się w dniu zebrania.