Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 
Data Temat
14 września 2023r. Zebranie organizacyjne.
16 listopada 2023r. Klasy VIII informacja o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty.
Klasy I-VII zebranie z rodzicami.
22 grudnia 2023r. Pisemna informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania. Zaproszenie Rodziców na godziny dostępności, przedstawienie ocen niedostatecznych oraz otrzymanie potwierdzenia zapoznania się z oceną.
15 lutego 2024r. Zebranie podsumowujące I półrocze. Klasy VIII informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty
9 maja 2024r. Zebranie z Rodzicami. Pisemna informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania.
 
Zebrania z Rodzicami (inne niż wymienione powyżej) mogą być organizowane w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły.
 
 
 
 

Załączniki artykułu

zebrania z rodzicami (docx) 0.01mb, (pobrań: 24)