Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

O naszej szkole

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Nasza szkoła to szkoła z klasą; wyjątkowa i z tradycjami.  Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje  od 1967 roku. Jesteśmy  jedyną szkołą podstawową, ogólnodostępną prowadzącą klasy integracyjne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Budynek otoczony zielenią, nie przytłacza wielkością. Szkoła położona jest z dala od centrum, od zgiełku i ruchu ulicznego. Do centrum – do historycznego Starego Miasta, do galerii i muzeum nasi uczniowie chodzą pieszo (10 – 15 minut). Walory te tworzą specyficzny klimat szkoły. W okresie wiosenno-letnim przerwy spędzają w sposób bezpieczny wśród zieleni. Wszystko to służy szeroko pojętej integracji. Zgodnie z naszym mottem: „Uczyć się, aby być”. Nieważne jest skąd ktoś pochodzi, jaki jest; ważna jest wiedza, która pozwala zaistnieć we współczesnym świecie. W naszej szkole odnaleźli się uczniowie z centrum miasta i jego peryferii, bardzo dobrze i wyjątkowo źle sytuowani, zdrowi i ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Utrzymaniu tego stanu służą: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, usunięte bariery architektoniczne oraz coroczne imprezy szkolne, przygotowywane przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój ucznia, np. plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, komputerowe. Wszyscy uczniowie korzystają z zajęć na krytej pływalni. W naszej szkole działa świetlica i stołówka. O zdrowie dzieci dba pielęgniarka szkolna.   
Realizując program nauczania i wychowania, wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia:
•    wszechstronny i twórczy rozwój każdemu uczniowi na jego miarę możliwości,
•    indywidualne programy nauczania,
•    rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
•    integrację społeczną,
•    rozwijanie akceptacji i poszanowania odmienności drugiego człowieka,
•    stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniem.