Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Metoda Tomatisa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

Terapie: logopedyczna i metodą Tomatisa

W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone przez Iwonę Dąbrowską. W ramach tych zajęć, oprócz terapii logopedycznej, prowadzimy wśród dzieci przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy oraz zajęcia metodą Tomatisa.

Nasza szkoła, w styczniu 2006r. otrzymała sprzęt do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa. Profesor Tomatis (francuski otolaryngolog) opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w trzech sesjach. Jeden seans to 30-minutowy blok dźwiękowy. Dziennie odbywa się 4 - 6 seansów.

Komu może pomóc Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa jest z powodzeniem stosowana u dzieci i dorosłych.

W przypadku dzieci najlepsze efekty przynosi w terapii zaburzeń:  zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu (chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), dysleksja, trudności szkolne, - zaburzenia koncentracji uwagi, autyzm, wspomagająco podczas nauki języków obcych.

Spostrzeżenia logopedy Iwony Dąbrowskiej

Dzieci po terapii metodą Tomatisa stały się bardziej aktywne i śmielsze. Dziewczynka po pierwszej sesji terapii zadziwiła nauczyciela tym, że po raz pierwszy przystąpiła do pracy od razu po wysłuchaniu instrukcji nauczyciela, pracę wykonała dokładnie, na czas, nie rozpraszała się,  nie dopytywała, nie prosiła o pomoc. Terapii poddany był również uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i cechami dziecka autystycznego. Po całym cyklu terapii mama zauważyła, że chłopiec jest w domu nieco spokojniejszy; wychowawcy w grupie również zgłosili znaczną poprawę funkcjonowania  dziecka. Dzieci zamknięte w sobie, niechętnie nawiązujące kontakty, ze słabo rozwiniętą mową po terapii pięknie się otwierają, zaczynają swobodnie rozmawiać z rówieśnikami i dorosłymi. Czasami przeradza się to wręcz w gadulstwo. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną robią się bardziej samodzielne, dojrzalsze, zaczynają sobie same organizować czas (wg. rodziców),  lepiej pracują na lekcjach, są bardziej uważne, mniej się męczą, dłużej koncentrują uwagę (wg. nauczycieli). Dzieci z cechami autystycznymi - szybciej reagują i odpowiadają na pytania, lepiej reagują na bodźce zewnętrzne. Są to najbardziej widoczne efekty terapii.