Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rada Pedagogiczna - zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

Zebrania Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Rok szkolny 2023/2024         
 

Data Godzina Temat
30 sierpnia 2023r . 14.00 Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023
Organizacja roku szkolnego 2023/2024
12 września 2023r. 16.00 Plan nadzoru pedagogicznego
1 października – 31 grudnia 2023r. e-szkolenie Rady szkoleniowe. Szkolenia z pięciu tematów na platformie ORKE
 23 stycznia 2024r. 16.00 Rada klasyfikacyjna I półrocze
13 lutego 2024r. 16.00 Rada podsumowująca I półrocze
7 maja 2024r. 16.00 Organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty
17 czerwca 2024r. 16.00 Rada klasyfikacyjna – koniec roku szkolnego

 
W tabeli wymienione są tylko główne zebrania. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej wynikające z organizacji pracy szkoły będą organizowane na bieżąco.
 
 
 

Załączniki artykułu