Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Regulamin Złoty Absolwent

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Regulamin nadawania tytułu:
 „Złoty Absolwent roku szkolnego …
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim.”
 
§ 1
 
1. Tytuł otrzymuje uczeń klasy VIII, który spełnia niżej wymienione warunki:
a) średnia ocen w klasie programowo najwyższej co najmniej 4,75  przy
    średniej ocen rocznych w klasach poprzednich (IV,V,VI,VII) co najmniej
    4.75,
b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie przez cały okres nauki,
c)finalista lub laureat konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
   powiatowych, ogólnopolskich w drugim etapie kształcenia
   (klasy IV – VIII),
d) swoją postawą, nauką i pracą utrwalał dobre imię szkoły,
e) wykazał się aktywnością przez co najmniej pięć lat nauki w naszej szkole.
 
§ 2
 
1. Kandydatów do tytułu typuje wychowawca, który przedstawia pisemne
    uzasadnienie (załącznik nr 1).
3. Wniosek ten opiniuje komisja w składzie: opiekun Samorządu
    Uczniowskiego, logopeda, nauczyciel, który nie jest wychowawcą klasy VIII.
2.Tytuł „Złotego Absolwenta” przyznaje Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły
    Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi.
 
§ 3
 
1. Medal wręcza się nagrodzonemu na uroczystości zakończenia roku
    szkolnego, a jego nazwisko zostaje umieszczone w „Złotej Księdze
    Absolwentów ”.
 
§ 4
 
1. Dopuszczamy możliwość modyfikowania powyższego regulaminu w danym
    roku szkolnym.
2. W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga dyrektor.
 
 
 
 
 
Regulamin nadawania tytułu:
 „Aktywny Uczeń klas I – III
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim.”
 
§ 1
 
1. Tytuł otrzymuje uczeń klasy III, który spełnia niżej wymienione warunki:
a) promocje z nagrodą w pierwszym etapie nauczania,
b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie przez cały okres nauki,
c) liczba punktów z testu kompetencji co najmniej 60 
d)finalista lub laureat konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
   powiatowych, ogólnopolskich
e) swoją postawą, nauką i pracą utrwalał dobre imię szkoły.
 
§ 2
 
1. Kandydatów do tytułu typuje wychowawca, który przedstawia pisemne
    uzasadnienie (załącznik nr 2).
2. Wniosek ten opiniuje komisja w składzie: pedagog szkolny,
   opiekun Samorządu Uczniowskiego, logopeda, nauczyciel, który nie jest
    wychowawcą klasy III.
3. Tytuł „Aktywnego Ucznia” przyznaje Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły
     Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi.
 
§ 3
 
1. Dyplom wręcza się nagrodzonemu na uroczystości zakończenia roku
    szkolnego.
 
§ 4
 
1. Dopuszczamy możliwość modyfikowania powyższego regulaminu w danym
    roku szkolnym.
2. W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga dyrektor.
 
 
 
 

Załączniki artykułu

Regulamin nadawania tytułu (docx) 0.01mb, (pobrań: 209)