Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

6 XI 1967 godz.11.00 uroczysty moment przecięcia wstęgi  otwarcie szkoły, nadanie imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego – wielkiego pisarza renesansu; kierownikiem zostaje Tadeusz Konopacki, zastępcą Antoni Owczarek. Grono pedagogiczne liczy wówczas 24 nauczycieli.

1968 – 1970 – wzbogacanie bazy materialnej szkoły; osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej –SSkT pod kierunkiem Antoniego Owczarka; prężnie rozwija się organizacja harcerska prowadzona przez Edytę Zajączkowską i Zofię Błaszkowską; działa koło taneczne Janiny Stanihauzer.

1970 – 1971 – sukcesy sportowe w judo uczniów Krzysztofa Kubali; otwarcie Kącika Pamięci Narodowej.

1971 – 1972 – 30 nauczycieli uczy 579 uczniów w 20 oddziałach; bardzo dobre wyniki uczniów Elżbiety Urbaniak w Zawodach Matematycznych II stopnia.

1972 -  1973 – 12 czerwca 1973 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szczepowi Harcerskiemu, pomysł artystyczny i wykonanie sztandaru – Mieczysława Kaczmarek.   

1973 – 1974 – dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego zostaje uruchomiony szkolny radiowęzeł.

1974 – 1975 – udział w letnim obozie w Niemczech członków Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Wesoła Gromada”; „W SP5 grają najlepiej w piłkę nożną” –  informują artykuły w lokalnej prasie.

1975 – 1976 – w szkole działa 16 kół zainteresowań, a 65% uczniów należy do harcerstwa.

1976 – 1977 – 19  marca 1977 roku - udział uczniów w I Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Domu Nauczyciela – I nagroda.

1977 – 1978 – nowym zastępcą dyrektora po odejściu Antoniego Owczarka zostaje Halina Zabłocka.

1978 – 1979 – szkoła staje się bazą dla najlepszych zawodników w judo w regionie piotrkowskim; konkurs języka rosyjskiego przygotowuje Czesława Chuberska.

1979 – 1980 – I miejsce w zawodach latawcowych Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

1980 – 1981 – uroczystość miejskiej inauguracji roku szkolnego 80/81, przekazanie młodzieży sztandaru szkoły; przyznanie orderu „Przyjaciel Dzieci” Helenie Olszewskiej.

1981 – 1982 – zainteresowanie uczniów kołem historycznym prowadzonym przez Jadwigę Ludwig; koło polonistyczne pod kierunkiem Bogumiły Jurgi odnosi sukcesy.

1982 – 1983 – 21 lutego 1983 roku w 510 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika szczep harcerski otrzymuje sztandar im. M. Kopernika.

1983 – 1984 – nowym dyrektorem szkoły zostaje Wanda Pietrusiewicz, zastępcą Krystyna Reszka; odbywają się atrakcyjne wycieczki turystyczno – krajoznawcze w Góry Świętokrzyskie, do Ziemi Łowickiej i Kotliny Kłodzkiej.

1984 – 1985 – prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Władysław Hartman gościem innowacyjnej imprezy „Imieniny klasy” – organizatorem Jadwiga Węgorzewska; pierwszy szkolny rajd rowerowy na trasie Piotrków – Bronisławów.

1985 – 1986 – I miejsce w regionie w konkursie plastycznym na plakat „Dzieci nie chcą wojny, dzieci chcą pokoju” – Ewa Nawrocka; wyróżnienie dla szkoły w konkursie „Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w PKO” prowadzonym przez Alicję Pabich; odbyło się spotkanie młodzieży z aktorem Augustem Kowalczykiem, byłym więźniem Auschwitz.

1986 – 1987 – zastępcą dyrektora zostaje Bożena Nowik – nauczycielka matematyki; szkoła staje się organizatorem etapu rejonowego konkursu polonistycznego– uczniów do konkursu przygotowuje Maria Jakubik; wiosną odbywa się biwak w Trzechmorgach z okazji jubileuszu 5 – letniej działalności 8 PDH „Trop” im. Władysława Puchalskiego.

1987 – 1988 – I miejsce w mistrzostwach szkół podstawowych w tenisa stołowego; chór szkolny założony przez Ryszarda Gogolewskiego odnosi sukcesy w konkursach międzyszkolnych.

1988 – 1989 – nawiązanie współpracy z nadleśnictwem – młodzież sadzi las; odbywa się 3-dniowy biwak w szkółce leśnej w Moszczenicy.

1989 – 1990 – „Modrzewski wśród żaków” – uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły; inscenizacja przygotowana przez koło polonistyczne pod kierunkiem Agnieszki Turniak.

1990 – 1991 – akcje charytatywne SK PCK.

1991 – 1992 – nowym dyrektorem szkoły zostaje Czesław Strużyk; uczeń Cezary Dajcz laureatem XVIII Konkursu Matematycznego – nauczyciel uczący Maria Fajer, przygotowujący – Bogusława Gloc.

1992 – 1993 – udział młodzieży w miejskim korowodzie historycznym z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja; owocna współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Piotrkowie.

1993 – 1994 – 4 maja 1994 rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego szatni; wzbogacenie bazy szkoły o salkę rekreacyjno – sportową przy sali gimnastycznej – inicjatywa nauczycieli WF: Małgorzaty Wojtowicz, Jolanty Kowalskiej i Zenona Kurzydlaka.

1994 – 1995 – wprowadzenie w życie szkoły tradycji wigilijnych oraz jasełek przez Ewę Dymus i Lidię Lisiak.

1995 – 1996 – powstanie uczniowskiego klubu sportowego „Olimp”; realizacja Środowiskowego Programu  Wychowania Zdrowotnego w klasach I –VIII; uczennica Ewa Kraska laureatką wojewódzkiego konkursu polonistycznego – nauczyciel prowadzący Agnieszka Turniak.

1996 – 1997 – I miejsce w województwie piotrkowskim w konkursie na najlepsze zimowisko sportowe; dnia 1 czerwca odbywa się uroczysty festyn sportowy z udziałem rodziców oraz kiermasz zdrowej żywności.

1997 – 1998 – 4 października 1997 r. następuje uroczyste otwarcie szatni.

1998 – 1999 – powstanie grupy plastycznej „Młodych Malarzy” z inicjatywy nauczycielki plastyki Iwony Przyłęckiej – główna nagroda w III Szkolnym Biennale Sztuki.

1999 – 2000 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Bożenę Nowik, zastępcą zostaje Elżbieta Górka; wejście w reformę oświaty; ostatnie pożegnanie klas ósmych, zamknięcie dwustopniowego systemu szkolnictwa polskiego; od lutego 2000 r. działa nowy radiowęzeł szkolny dzięki inicjatywie dyrekcji i SU.

2000 – 2001 – „Kto jest przebrany, nie będzie pytany” – uatrakcyjnienie życia szkolnego przez wprowadzenie ostatkowej parady (opiekun SU M. Chojnacka); „Grecka przygoda zamiast lekcji” – międzyszkolny konkurs wiedzy antycznej; narodziny pierwszej strony internetowej szkoły www.szkolanr5.hg.pl; nawiązanie stałej współpracy z domem dziecka przez SK TPD; nasza szkoła organizatorem międzyszkolnego konkursu historyczno –plastycznego „Piotrków Trybunalski – moja mała ojczyzna” (autorki: Marta Chojnacka, Iwona Przyłęcka).

2001 – 2002 – efektywne działania dyrektora Bożeny Nowik o przystosowanie infrastruktury szkoły dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych; wchodzimy w 3 – letni program adaptacyjny szkoły; pierwszy sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas szóstych; praca Karoliny Wiśniewskiej - logo naszej szkoły została zamieszczona na ogólnopolskiej szkolnej mapie internetowej.                           

2002 – 2003 – uroczyste ślubowanie pierwszej klasy integracyjnej, której wychowawcą zostaje Henryka Zawiślak, pedagogiem wspomagającym Magdalena Grochowalska; rozdanie nauczycielom „Fryczów 2002” z okazji Dnia Edukacji; działalność rozpoczyna zespół taneczny „Fokus” pod kierunkiem Aliny Mrozik; z inicjatywy wicedyrektor Elżbiety Górki zostaje zorganizowany Dzień Otwarty – prezentacja regionów Polski; uczennica Agnieszka Łukasik zwycięża w miejskim konkursie polonistycznym.

2003 – 2004 – szkoła otrzymuje certyfikat i tytuł „Szkoły z Klasą” ; "Pokonali rywali klasycznie” – zwycięstwo w zapasach w stylu klasycznym – na podium uczniów zaprowadził Zdzisław Kolanek; „Terapia na 4 łapy” – pierwsze w mieście zajęcia z dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

2004 – 2005 – podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego; międzyszkolna impreza plenerowa na terenie strzelnicy PZŁ – „Z przyrodą za pan brat”; I Mistrzostwa szkoły o Puchar PZŁ z okazji Dnia Dziecka; szkoła uczestniczy w programie „Bezpieczne Miasto”.

2005 – 2006 – nagroda dla szkoły za zwycięstwo w ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola”; przystąpienie do ogólnopolskiego programu Szkół Promujących Zdrowie z inicjatywy Wiesławy Kwiecień.

2006 – 2007 –w szkole uczy się 5 oddziałów integracyjnych; "Szkoła jest na tyle teatrem, na ile teatr jest szkołą” – literacko – muzyczne przedstawienie z okazji Dnia Edukacji  połączone z wernisażem i wystawą prac uczniów; w ramach realizacji programu „Zero tolerancji” – konkurs szkolny „Stop hałasowi”  wyróżnienie dla szkoły w regionalnym przeglądzie teatrów szkolnych za przedstawienie „Grecki heros Achilles.”

6 XI 2007 – 40-lecie Szkoły Podstawowej nr 5.