Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Inspektor Ochrony Danych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych
Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Funkcję Inspektora Danych pełni Pani Anna Kosmowska.
Kontakt pocztą tradycyjną: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski.
Kontakt e-mail: sp5@sp5.piotrkow.pl
Kontakt telefoniczny: 44 732 37 31