Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Konkursy, akcje, programy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

„Tablica za makulaturę. Zbierajmy makulaturę- oszczędzajmy lasy”

Akcja „Tablica za makulaturę. Zbierajmy makulaturę- oszczędzajmy lasy” jest prowadzona przy współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ma na celu kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży. Szkoła po uzbieraniu odpowiedniej liczy punktów otrzymuje tablicę interaktywną lub inny sprzęt poprawiający zaplecze multimedialne szkoły.

Punkty zliczane są następująco:
1 kilogram makulatury to 1 punkt,
1 kilogram opakowań typu PET to 3 punkty,
1 kilogram tektury to 0,5 punktu.

Uczniowie naszej szkoły zbierają makulaturę, tekturę i opakowania pet. Makulatura i tektura muszą być zważone, natomiast wszystkie surowce muszę być podpisane. Jeżeli paczka nie jest podpisana idzie na ogólne konto klasy lub szkoły. Punkty liczone są sposobem przedstawionym powyżej. Klasy rywalizują ze sobą i na koniec roku szkolnego trzy najlepsze klasy zostają nagrodzone. Natomiast najaktywniejsi uczniowie zostają wyróżnieni.

Koordynatorami akcji są Małgorzata Rucińska, Anna Eksman i Natasza Chimiak i to do nich należy kierować wszelkie pytania.

Dla Ciebie nakrętka, dla chorych dzieci normalne życie.

Już od kilku lat nasza szkoła zaangażowana jest w akcję zbierania zakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci.

We wrześniu ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC, którą zamierzamy kontynuować także w tym roku szkolnym. Dlatego zachęcam wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do przyłączenia się do naszej "zakręconej" akcji, polegającej na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z produktów spożywczych, a także tych z produktów chemicznych i przemysłowych, które posiadają oznaczenie PP, PE lub „trójkącik ze strzałek”. Zebrane zakrętki przynosimy do szkoły i wrzucamy do specjalnie oznakowanego kosza. Dokładne informacje na temat akcji znajdziecie na stronie: http://www.harc.com.pl/
Koordynator: Iwona Renosik

Trzymaj formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Nie pal przy mnie proszę

Program edukacji antytytoniowej adresowany jest do uczniów z klas I – III szkoły podstawowej.

Program edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką - Stelmach i Agnieszkę Małkowską.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u nich świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą w ich obecności.
Cele szczegółowe:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Omówienie problemu biernego palenia.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Od kilku lat nasza szkoła zaangażowana jest w realizację programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Celami szczegółowymi programu są:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

W programie uczestniczą uczniowie klas szóstych, którzy w trakcie godzin wychowawczych, na zajęciach warsztatowych, będą dowiadywać się o tytoniu, szkodliwości palenia, sztuce opierania się presji palenia, odpowiedzialności za własne zdrowie.
Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny, partnerem MEN a szkolnym koordynatorem pani Maria Fajer. Realizować program z uczniami będą wychowawcy klas przy współpracy nauczyciela przyrody.
Liczymy na pomoc rodziców i opiekunów w walce z tym nałogiem.

Cała Polska czyta dzieciom

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Cała Polska czyta dzieciom".

Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości jak ważne jest głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat. Zgłosiliśmy sie do udziału w kampanii, aby rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci. Większość naszych dotychczasowych działań na stałe trafiła do harmonogramu imprez szkolnych (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, tydzień głośnego czytania, kiermasz używanych książek – „Książka za grosik”). Dotychczasowy udział szkoły w akcji sprawił, że biblioteka odnotowała wzrost wypożyczanych książek. W tym roku szkolnym nasze działania rozpoczęliśmy od zachęcenia rodziców klas pierwszych do udziału w akcji (wrzesień). W październiku odwiedził nas policjant, który przeczytał dzieciom fragment bajki „O zaklętym królewiczu” i przypomniał podstawowe zasady ruchu drogowego.

Szkoła bez przemocy

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Ambasadorami Programu są:

 •     Tomasz Majewski - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą
 •     Leszek Blanik - mistrz olimpijski świata i Europy w gimnastyce
 •     Piotr Gruszka - wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce
 •     Paweł Wojciechowski - mistrz świata w skoku o tyczce