Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Konkursy, akcje, programy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Trzymaj formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Nie pal przy mnie proszę

Program edukacji antytytoniowej adresowany jest do uczniów z klas I – III szkoły podstawowej.

Program edukacji antytytoniowej opracowany w Instytucie Matki i Dziecka przez zespół autorów: Janusza Szymborskiego, Witolda Zatońskiego, Aldonę Sito, Ewę Łukasik, Magdalenę Korzycką - Stelmach i Agnieszkę Małkowską.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u nich świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą w ich obecności.
Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Omówienie problemu biernego palenia.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Od kilku lat nasza szkoła zaangażowana jest w realizację programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Celami szczegółowymi programu są:

  • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
  • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
  • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

W programie uczestniczą uczniowie klas szóstych, którzy w trakcie godzin wychowawczych, na zajęciach warsztatowych, będą dowiadywać się o tytoniu, szkodliwości palenia, sztuce opierania się presji palenia, odpowiedzialności za własne zdrowie.
Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny, partnerem MEN a szkolnym koordynatorem pani Maria Fajer. Realizować program z uczniami będą wychowawcy klas przy współpracy nauczyciela przyrody.
Liczymy na pomoc rodziców i opiekunów w walce z tym nałogiem.

Cała Polska czyta dzieciom

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Cała Polska czyta dzieciom".

Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości jak ważne jest głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat. Zgłosiliśmy sie do udziału w kampanii, aby rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci. Większość naszych dotychczasowych działań na stałe trafiła do harmonogramu imprez szkolnych (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, tydzień głośnego czytania, kiermasz używanych książek – „Książka za grosik”). Dotychczasowy udział szkoły w akcji sprawił, że biblioteka odnotowała wzrost wypożyczanych książek. W tym roku szkolnym nasze działania rozpoczęliśmy od zachęcenia rodziców klas pierwszych do udziału w akcji (wrzesień). W październiku odwiedził nas policjant, który przeczytał dzieciom fragment bajki „O zaklętym królewiczu” i przypomniał podstawowe zasady ruchu drogowego.