Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

WDŻR

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Wychowanie do życia w rodzinie

Cele i treści nauczania Wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej
Zgodnie z założeniami zajęcia WDŻR mają wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci głównie w tych obszarach, o których w wielu domach nie mówi się wiele. Dlatego też poruszane na zajęciach tematy mają wspierać rodziców w ich roli wychowawczej, pomagać dzieciom we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania i zrozumieniu emocji, przedstawiać normy społeczne, pomagać znajdować odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, wspierać w kształtowaniu hierarchii wartości, ale też wzmacniać proces identyfikacji z własną płcią.
Istotną częścią zajęć z wychowania do życia w rodzinie jest również „wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie i umieraniu”. Na zajęciach z WDŻR uczniowie mają też  nauczyć się, jak okazywać szacunek innym, zdobyć wiedzę na temat ludzkiego organizmu i zmian, jakie zachodzą w nim w okresie prenatalnym. Powinien również nauczyć się szacunku dla ciała innej osoby oraz poznać sposoby na to, jak obronić swoją nietykalność seksualną, nauczyć się korzystać z internetu w taki sposób, by umieć rozpoznać negatywne treści. Jednym z celów zajęć WDŻR jest także „uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny”.
Program z WDŻR podzielony jest na kilka działów tematycznych:
*Rodzina
*Dojrzewanie i seksualność człowieka
*Życie jako fundamentalna wartość
*Płodność
*Postawy
W szkole podstawowej program zajęć z WDŻR rozłożony jest na pięć lat nauki, począwszy od czwartej, a skończywszy na ósmej klasie.


 

Załączniki artykułu

program nauczania kl. 4 (pdf) 0.21mb, (pobrań: 103)
program nauczania kl. 5 (pdf) 0.45mb, (pobrań: 128)
program nauczania kl. 6 (pdf) 0.45mb, (pobrań: 128)
program nauczania kl. 7 (pdf) 0.45mb, (pobrań: 128)
program nauczania kl. 8 (pdf) 0.45mb, (pobrań: 128)