Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym "Uczeń bezpieczny w sieci".
Regulamin konkursu wewnątrzszkolnego: „Uczeń bezpieczny w sieci”.
Cele konkursu:
    • uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu;
    • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci;
    • budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w Internecie;
    • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych i graficznych.
Zasady konkursu:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac o tematyce „Bezpieczeństwo w internecie”, "Stop cyberprzemocy”.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8. Z podziałam na trzy kategorie wiekowe. Uczniowie:
- klas 1-3 – wykonują plakaty – praca indywidualna, format A3 lub większy,
- klas 4-5 - grafiki komputerowe – praca indywidualna, plik w formacie: png lub jpg i maksymalnym rozmiarze pliku: 7,5MB,
- klas 6-7 - prezentacje multimedialne – praca w grupie (2 – maksymalnie 3 osoby), minimum 6 – maksimum 12 slajdów,
- klas 8 – etiudy filmowe – praca w grupie (od 3 do maksymalnie 8 osób), czas trwania filmiku minimum 1 min. - maksimum 5 minut,
Prace powinny zawierać dane autorów: imię, nazwisko oraz klasę.
3. Uczniowie dostarczą prace w dniach 11-15 marca b.r. do koordynatora projektu Marty Chojnackiej – sala nr 10 (plakaty; grafiki, prezentacje i filmiki na pendrive lub prześlą na e-mail: hmchojnacka@gmail.com).
4. Organizator przewiduje: dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz zamieszczenie prac na stronie internetowej szkoły.
5. Ocenie podlegać będzie: estetyka wykonania pracy, oryginalność, samodzielność (zakaz pobierania gotowych elementów z internetu i kopiowania prac) oraz zgodność z tematem. 
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 kwietnia 2024 r.

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących regulaminu uczestnicy konkursu zgłaszają się do Marty Chojnackiej – koordynatora projektu  „Uczeń bezpieczny w sieci” - sala nr 10.
 
powrót