Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Informacja dotycząca obiadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Obiady są wydawane od 12 września 2022 roku.
Obiady będą wydawane wg harmonogramu wydawania posiłków.
Uczniowie, którzy nie dostarczyli do świetlicy wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia nie będą mogli korzystać z obiadów.
 
 
Cena obiadu wynosi 5 zł.
Koszt obiadów w miesiącu wrześniu
  15 x 5.00 zł =75,00 zł
 
Odpłatność za obiady należy dokonywać na konto szkoły
z adnotacją: „obiady za miesiąc......(podać miesiąc) – nazwisko i imię dziecka, klasa”
         Numer konta 35 1560 0013 2327 2661 3000 0001
 
Zapisanie dziecka na obiady jest równoznaczne z akceptacją regulaminu stołówki.
Prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, która jest wyliczona i wpisana na kwitku do zapłaty za dany miesiąc.
Kwota za obiady w każdym miesiącu jest inna (w zależności od dni obiadowych). Kwitek dostarczany jest uczniom do 5 – tego dnia każdego miesiąca.
powrót