Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Metoda Montessori

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Zajęcia wspomagające prowadzone z zastosowaniem metody i środków edukacyjnych Marii Montessori.

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki, w sali nr 2.

Prowadząca: Elżbieta Górka
Doboru uczniów do zajęć dokonuje prowadzący zajęcia.
Specyfika grup: uczniowie zróżnicowani wiekowo.
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju:

 •     fizycznego,
 •     kulturowego,
 •     społecznego,
 •     wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 •     rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 •     wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 •     wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 •     osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 •     wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 •     uniezależnieniu od nagrody,
 •     formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 •     szacunku dla pracy innych,
 •     rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 •     osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.